Regulamin szkoły nauki jazdy „Autokadet” obowiązujący od 01.01.2013r.

Kurs kategorii „B”

 1. Kurs składa się z dwóch zasadniczych części:
  • część I – teoretyczna, w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych po 45 minut każda,
  • część II – praktyczna, w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych po 60 minut każda.
 2. Zakończenie zajęć teoretycznych następuje po rozwiązaniu testu komputerowego zwanego „zaliczeniem teorii”.
 3. „Zaliczenie teorii” możliwe jest w godzinach pracy biura – poniedziałek, wtorek i środa między godziną 16:00 a 18:00.
 4. Każdy uczestnik kursu może rozwiązać test komputerowy zwany „zaliczeniem teorii” tylko raz dziennie. Każda próba rozwiązania testu jest bezpłatna.
 5. Rozpoczęcie zajęć praktycznych możliwe jest tylko po zaliczeniu części teoretycznej.
 6. Zajęcia praktyczne, w wymiarze minimum 30 jednostek lekcyjnych po 60 minut każda, prowadzone są na podstawie karty przeprowadzonych zajęć, którą podpisuje instruktor.
 7. Możliwe jest odwołanie przez osobę szkoloną zajęć praktycznych na 24 godziny przed wyznaczoną godziną. Jeżeli nastąpi to w czasie krótszym, należy dopłacić za każdą nieobecność 75 zł (równowartość jednej godziny dodatkowej).
 8. Instruktor powinien być każdorazowo poinformowany o spóźnieniu się kursanta o więcej niż 15 minut. Po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny zajęć i niepojawieniu się kursanta, instruktor odjeżdża z miejsca spotkania. W takim wypadku kursant dopłaca 75 złotych za każdą godzinę zajęć.
 9. Zakończenie kursu następuje po zdaniu egzaminu końcowego.
 10. Egzamin końcowy przeprowadzany jest przez instruktora i składa się z egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego.
 11. Pierwsza próba zdania egzaminu jest bezpłatna.
 12. Każde niezaliczenie egzaminu skutkuje jego powtórzeniem.
 13. Opłata za powtórzenie egzaminu teoretycznego wynosi 40 złotych, praktycznego 75 złotych.
 14. Kursant, po zapłaceniu całej kwoty promocyjnej kursu lub po wykupieniu kuponu promocyjnego, zobowiązuje się, że jeśli przerwie kurs bez powiadomienia o zaistniałym fakcie kierownika Ośrodka na czas dłuższy niż 2 miesiące, a będzie chciał podjąć dalsze szkolenie, musi uiścić dodatkowo 40% ceny niepromocyjnej kursu na prawo jazdy na dzień wznowienia szkolenia. Przerwanie szkolenia przez kursanta na czas dłuższy niż 12 miesięcy skutkuje wykreśleniem go z listy kursantów, a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 15. Nie dotrzymanie powyższych warunków skutkować będzie wykreśleniem z listy kursantów oraz brakiem możliwości zwrotu wcześniej zapłaconej kwoty. Rozpoczęcie kursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoły.

Ośrodek przechowuje dokumenty o ukończeniu kursu do 72 miesięcy od daty ukończenia kursu na prawo jazdy. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, informujemy o tym że jako Administrator przetwarzamy państwa dane osobowe. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.