Regulamin szkoły nauki jazdy „Autokadet” obowiązujący od 01.01.2013r.
Kurs kategorii „B”

 

 1. Kurs składa się z dwóch zasadniczych części:
 • część I – teoretyczna, w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych po 45 minut każda,

 • część II – praktyczna, w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych po 60 minut każda.

 • Zakończenie zajęć teoretycznych następuje po rozwiązaniu testu komputerowego zwanego „zaliczeniem teorii”.

 1. „Zaliczenie teorii” możliwe jest w godzinach pracy biura – poniedziałek, wtorek i środa między godziną 16:00 a 18:00.
 2. Każdy uczestnik kursu może rozwiązać test komputerowy zwany „zaliczeniem teorii” tylko raz dziennie. Każda próba rozwiązania testu jest bezpłatna.
 3. Rozpoczęcie zajęć praktycznych możliwe jest tylko po zaliczeniu części teoretycznej.
 4. Zajęcia praktyczne, w wymiarze minimum 30 jednostek lekcyjnych po 60 minut każda, prowadzone są na podstawie karty przeprowadzonych zajęć, którą podpisuje instruktor.
 5. Możliwe jest odwołanie przez osobę szkoloną zajęć praktycznych na 24 godziny przed wyznaczoną godziną. Jeżeli nastąpi to w czasie krótszym, należy dopłacić za każdą nieobecność 60 zł.
 6. Instruktor powinien być każdorazowo poinformowany o spóźnieniu się kursanta o więcej niż 15 minut. Po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny zajęć i niepojawieniu się kursanta, instruktor odjeżdża z miejsca spotkania. W takim wypadku kursant dopłaca 60 złotych za każdą godzinę zajęć.
 7. Zakończenie kursu następuje po zdaniu egzaminu końcowego.
 8. Egzamin końcowy przeprowadzany jest przez instruktora i składa się z egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego.
 9. Pierwsza próba zdania egzaminu jest bezpłatna.
 10. Każde niezaliczenie egzaminu skutkuje jego powtórzeniem.
 11. Opłata za powtórzenie egzaminu teoretycznego wynosi 60 złotych, praktycznego 60 złotych.

Kursant po zapłaceniu całej kwoty promocyjnej kursu lub po wykupieniu kuponu promocyjnego, zobowiązuje się  że,  po  zapisaniu się na kurs przerwie go   bez  powiadomienia o zaistniałym fakcie kierownika ośrodka  na czas dłuższy niż dwa miesiące, a będzie chciał podjąć dalsze szkolenie , musi uiścić dodatkowo 40% ceny niepromocyjne kursu na prawo jazdy na dzień podjęcia szkolenia. Nie dotrzymanie powyższych warunków skutkować będzie wykreśleniem z listy kursantów oraz brakiem możliwości zwrotu wcześniej zapłaconej kwoty. Rozpoczęcie kursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoły.